Poznaj nasz zespół

Cechą charakterystyczną, w zasadzie każdej kancelarii prawniczej, jest płynna ale nieunikniona zmienność składu zespołu pracowników. Owa „zmienność” wynika z systemu kształcenia adwokatów i radców prawnych, który wymaga, aby samodzielne wykonywania tych zawodów poprzedzone było okresem przygotowania w ramach odbywanej przez młodego prawnika pod merytoryczną opieką doświadczonych adwokatów i radców prawnych, aplikacji. Po uzyskaniu uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu, co wiąże się m. in. z koniecznością zdania trudnego egzaminu państwowego, dotychczasowi aplikanci mogą otwierać własne praktyki i prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Mówiąc o „naszym zespole” pamiętamy zawsze o tych naszych kolegach i koleżankach adwokatach i radcach prawnych, którzy kiedyś w naszej Kancelarii przygotowywali się do wykonywania tych trudnych i odpowiedzialnych zawodów. Chociaż prowadzą oni dzisiaj z powodzeniem własne kancelarie, albo pracują w działach prawnych znaczących podmiotów gospodarczych, to dla nas pozostają wciąż członkami naszego Zespołu. Członkami naszego szeroko rozumianego Zespołu są także aplikanci, którzy odbywając aplikacje pod kierunkiem wspólników Kancelarii, na co dzień pracują poza Kancelarią. W skład naszego aktualnie pracującego w Kancelarii zespołu, poza jej wspólnikami, wchodzą młodsze koleżanki i koledzy, którzy odbywając aplikacje prawnicze albo do nich się przygotowując, pracują razem z nami na rzecz naszych Klientów.
Adwokat
Leonard Cyrson
Radca prawny
Andrzej Jarocha
 • of counsel adwokat: Marcin Tracz
 • of counsel radca prawny: Marcin Kotus

Misja

Bardzo trudno jest wiarygodnie zdefiniować misję, kiedy opisuje się podmiot, którego istotnym celem jest działalność zarobkowa, której finansowe efekty mają pozwolić wspólnikom i zespołowi Kancelarii zbudować ekonomiczne podstawy codziennego zawodowego i prywatnego życia. Mimo tej trudności i związanego z nią ryzyka prezentacji zwykłego banału zdecydowaliśmy, że przedstawimy Państwu co rozumiemy pod pojęciem naszej misji i pozaekonomicznego celu działania Kancelarii.

Kiedy tworzyliśmy naszą Kancelarię zdecydowaliśmy, że chcemy stworzyć podmiot, który nie będzie duży, ale będzie silny merytorycznie. Nasza ówczesna obecność i aktywność w środowisku naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Polskiej Akademii Nauk z jednej strony dawał ku temu znakomite podstawy, z drugiej zaś rodziła konieczność stawiania sobie i pozostałym członkom Zespołu Kancelarii bardzo wysokich wymagań.

Uzgodniliśmy także, iż chcemy aby nasza Kancelaria było podmiotem maksymalnie efektywnie realizującym interesy naszych Klientów, ale zawsze tylko w granicach rzetelności i uczciwości. Mamy świadomość wysokich oczekiwań naszych Klientów, ale też zawsze spotykamy się z ich pełnym zrozumieniem, kiedy okazuje się, że chcąc działać w zgodzie z literą prawa oraz zasadami rzetelności i uczciwości, te oczekiwania trzeba niekiedy zweryfikować.

Postanowiliśmy, że chcemy swoją postawą dawać dobry przykład naszym aplikantom i pozostałym członkom Zespołu Kancelarii. Za jeden z naszych podstawowych obowiązków i ważniejszych elementów misji Kancelarii uznajemy kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz realizowane na wysokim poziomie merytorycznym efektywne przygotowanie młodych prawników do wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Chcemy, aby członkowie naszego zespołu charakteryzowali się odpowiedzialnością, rzetelnością i uczciwością, co poparte i wzmocnione dobrym przygotowaniem merytorycznym stanowi najlepszą formę realizacji zadania rzeczywistej ochrony praw i interesów naszych Klientów.

Wspólnie też – doceniając to wszystko, co udało się nam w życiu dzięki innym ludziom i sobie osiągnąć – doszliśmy do wniosku, że chcemy bardziej BYĆ niż MIEĆ, pomagając tym, którzy nie mieli w życiu tyle szczęścia ile my. Staramy się wspierać i pomagać potrzebującym, korzystając z pracy, wiedzy i doświadczeń naszych oraz naszego Zespołu.

Wizja

Przez wizję rozumiemy całość zagadnień, jakie składają się na opis Kancelarii, jaką ona jest, albo powinna być – według naszych oczekiwań. W zgodzie z tak zdefiniowaną wizją chcemy budować podmiot, który realizując opisaną wcześniej MISJĘ, będzie jednocześnie miejscem tworzącym atmosferę profesjonalizmu w relacjach z Klientami i sprzyjającym budowaniu przyjaznych relacji wewnątrz Zespołu. Chcemy aby nasze – jako wspólników – bardzo różne, ale jednocześnie uzupełniające się charaktery stanowiły dla naszego Zespołu przykład tego, że nawet mimo różnic można osiągać ważne cele, opierając wzajemne relacje na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Nasza Kancelaria nie jest duża, bo nie chcemy aby była duża. Nie tworzymy oddziałów, biur ani przedstawicielstw. Jako wspólnikom zależy nam na tym, aby znać każdego klienta i mieć choćby ogólne rozeznanie w każdej sprawie prowadzonej przez Kancelarię. Naszą wartość i markę chcemy budować na fundamencie jakości, plany o wielkości pozostawiając tym, którzy są gotowi poświęcić dla ich realizacji więcej czasu i sił. Życie zawodowe nie wypełnia szczelnie naszego życia. Staramy się szanować nasze własne życie rodzinne, ale także prywatne życie członków naszego Zespołu.

Chcielibyśmy, aby nasi Klienci chcieli do nas wracać, a nasi byli pracownicy i współpracownicy mieli podstawy, aby mile nas wspominać.

Klienci

Jesteśmy Kancelarią, która współpracuje zarówno z przedsiębiorcami, jak i osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej.

Na przestrzeni kilkunastu lat działalności mieliśmy możliwość współpracować zarówno z największymi globalnymi korporacjami świata, jak i z lokalnymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą niekiedy w niewielkim rozmiarze. Kancelaria prowadzi także indywidualne sprawy o charakterze rodzinnym, spadkowym i inne.

Naszymi Klientami są także instytucje i organizacje, które zostały powołane w celach innych, aniżeli działalność zarobkowa (fundacje, stowarzyszenia).

Nie zamykamy się na żadnego Klienta, ale jednocześnie staramy się nawiązywać współpracę jedynie z takimi Klientami, którzy akceptują nasze, oparte na zasadzie transparentności, zasady działania. Chcielibyśmy pracować z zadowolonymi z efektów współpracy z Kancelarią Klientami, dlatego staramy się informować ich rzetelnie o naszej ocenie i rokowaniach co do zlecanych nam spraw, a także odnośnie przebiegu ich prowadzenia.

Oferta

W ramach oferowanych usług doradztwa prawnego wyróżniamy następujące grupy zagadnień:
 1. Obsługa prawna procesu kreowania i działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a w tym szczególnie
  1. Obsługa prawna związana z funkcjonowaniem spółek (aspekty wewnętrzne – korporacyjne, oraz zewnętrzne – biznesowe)
  2. Obsługa prawna projektów inwestycyjnych (inwestycje w podmioty, nieruchomości, prawa)
  3. Obsługa prawna obrotu nieruchomościami
 2. Obsługa prawna kreowania i funkcjonowania podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej (stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe)
 3. Obsługa prawna osób fizycznych (szczególnie sprawy rodzinne i spadkowe)

Kontakt

ul. Garbary 95A/79 61-757 Poznań

 • kancelaria@cyrson-jarocha.pl
 • leonard.cyrson@cyrson-jarocha.pl
 • andrzej.jarocha@cyrson-jarocha.pl
+48 61 850 13 93 +48 61 850 15 23
Call Now Button